Verkoopsvoorwaarden & Privacy Policy

VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

1 ALGEMEEN

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop- verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met Smithers-Oasis Belgium NV. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten,  behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons  aanvaard zijn.

1.1 IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMING

Smithers-Oasis Belgium NV
Europark 1 087
3530 Houthalen
België Email:
Ondernemingsnummer: BE 0401 348 089
openingsuren: van maandag tem vrijdag van 8.30 tot 7.00

www.oasisoutlet.be
www.oasisfloral.com

BESTELLING
Art. 2
Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het plaatsen van de bestelling en de betaling af te ronden, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.

AANSPRAKELIJKHEID
Art. 3
Wij garanderen dat de door ons geleverde producten voldoen aan de eisen van  bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

3.1
De klant is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk  te melden via info@oasisoutlet.be. Indien dit niet tijdelijk wordt gemeld kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

3.2
Onze aansprakelijkheid geldt niet indien: B) de  geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins  onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met onze aanwijzingen en/of  gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

HERROEPINGSRECHT
Art. 4
Wanneer de klant niet tevreden is met de aankoop bestaat de mogelijkheid om te retourneren binnen de 7 dagen.

BETALING
Art. 5
Betaling gebeurt steeds via een beveiligd elektronisch platform met keuze uit iDeal, bancontact, Belfius Direct, overboeking of creditcard. Wanneer de betaling niet afgerond is zal de  bestelling ook niet behandeld worden.

UITVOERING / VERZENDING
Art. 6
De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze onmiddellijk na het  afronden van de betaling. Bij het bestellen van pre-orders kan de uitvoeringstermijn uitlopen tot maximum 10 dagen na de bestelling. De verzending gebeurt binnen 1 à 2 werkdagen via dpd. Enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding.

GESCHILLEN
Art. 7
Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht.

BINDING
Art. 8
Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn steeds bindend.

 

PRIVACY VERKLARING

Wanneer u de website www.oasisoutlet.be bezoekt, dan kunnen wij persoonsgegevens van u verzamelen. Wij vinden uw privacy enorm belangrijk en daarom willen wij zo transparant mogelijk zijn over welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom wij dat doen, wat er met uw gegevens gebeurt en welke rechten u heeft met betrekking tot uw privacy.
 

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

1.1 IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMING

Smithers-Oasis Belgium NV
Europark 1 087 
3530 Houthalen 
België Email: 
Ondernemingsnummer: BE 0401 348 089 
openingsuren: van maandag tem vrijdag van 8.30 tot 7.00

 

1.1 VERWERKERS

Daarnaast doet Smithers-Oasis Belgium een beroep op een aantal verwerkers. De verwerker is de natuurlijke persoon, rechtspersoon of dienst die in opdracht van Smithers Oasis-Belgium persoonsgegevens verwerkt. Deze verwerkers garanderen uw privacy via een verwerkersovereenkomst die wij met hen afsluiten.
 

2. Welke gegevens worden er verzameld en met welk doel?

2.1 WEBSITE ANALYSE

Wanneer u onze website bezoekt, dan verzamelen wij een aantal persoonsgegevens in de statistieken van Google Analytics. Die gegevens bestaan onder meer uit het browsertype, IP-adres, apparaatmodel, besturingsprogramma, geografie, de domeinnaam van de website die u naar onze website gestuurd heeft en de manier waarop u onze website gebruikt. Wij gebruiken die gegevens om onze website te kunnen verbeteren, statistische informatie te verzamelen en op die manier het gebruik van onze website te vergemakkelijken.

Wij verzamelen deze gegevens via cookies die door Google Analytics geplaatst worden op uw computer. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, dan informeren wij u over het gebruik van deze cookies.

Google Analytics houdt de gebruikersgegevens zoals User-ID data bij gedurende een periode van 26 maanden. Gebruikersdata ouder dan 26 maanden worden verwijderd en worden verder anoniem verwerkt.

Google Analytics maakt deel uit van een gecertificeerd EU-U.S. Privacy Shield Framework en respecteert dus uw privacy. Meer informatie hierover kan u vinden in de privacy policy van Google Analytics.
 

2.2 NIEUWSBRIEFINSCHRIJVINGEN

Wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, dan slaan we uw e-mailadres op. Dat hebben we nodig om u de nieuwsbrief te kunnen sturen en u zo te informeren over de producten, diensten en activiteiten van Smithers Oasis. Wij bewaren uw e-mailadres tot u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrief. Wanneer u geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen, kan u gebruikmaken van de uitschrijflink die in elke mail te vinden is. Of u kan een e-mail sturen naar info@oasisoutlet.be met het verzoek om geen nieuwsbrieven meer van ons te ontvangen.

Uw e-mailadres wordt veilig opgeslagen bij MailChimp op servers in de Verenigde Staten. Mailchimp beveiligt uw data en respecteert uw privacy. Bovendien besluit de Europese Commissie dat de Verenigde Staten een passend beschermingsniveau waarborgen. Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar het privacybeleid van MailChimp.

We verzamelen ook statistieken over de verstuurde nieuwsbrieven in MailChimp. Meer bepaald gaat het hier om informatie over uw browsertype, unieke identificatie en het aantal keren dat u de nieuwsbrief opent en/of op een link klikt. We gebruiken deze gegevens om onze nieuwsbrief te verbeteren of eventuele problemen correct te kunnen analyseren.
 

2.3 CONTACTFORMULIER

Wanneer u via de website een contactaanvraag verstuurt, dan bewaren wij de gegevens die u invult zoals uw voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer (optioneel) en bericht. Die gegevens hebben wij nodig om vragen van professionele bloemisten, particulieren, resellers en anderen te kunnen beantwoorden.

Wij bewaren deze contactgegevens 26 maanden op een beveiligde server in België. Contactaanvragen ouder dan 26 maanden worden automatisch verwijderd.
 

2.4 LOGIN

Wanneer u zich via de website registreert, dan verzamelen wij de naam van uw onderneming, uw voornaam, achternaam, telefoonnummer (optioneel), e-mailadres, adres, ondernemingsnummer, land en bericht (optioneel). Op die manier kunnen wij u extra functionaliteiten aanbieden en kunnen wij uw aankopen bij u bezorgen. Wij bewaren uw gegevens 26 maanden op een beveiligde server in België. Gebruikers ouder dan 26 maanden worden automatisch verwijderd.
 

3. Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Naast de bovengenoemde categorieën van verwerkers, heeft enkel Smithers-Oasis toegang tot uw data. We delen uw persoonsgegevens dus niet met derden, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van gerechtelijke autoriteiten en in de gevallen waarin zulks uitdrukkelijk bij wet wordt opgelegd.
 

4. Hoe worden uw gegevens beschermd?

Smithers-Oasis hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en slaat daarom alle persoonsgegevens op in een beveiligde database. Op die manier proberen wij om diefstal, verlies of ongeautoriseerde toegang te voorkomen.
 

5. Welke rechten heeft u?

Wanneer u onze website bezoekt, dan beschikt u volgens de Privacywet van 25 mei 2018 over een aantal rechten omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage en rechtzetting
  U beschikt over het recht om alle persoonsgegevens die we van u verzamelen in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige gegevens kan u laten wijzigen of verwijderen.

 • Recht om te worden vergeten
  Een betrokkene heeft altijd het recht om gegevens te laten verwijderen uit onze databases.

 • Recht om klacht in te dienen
  Indien u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerkt hebben, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 • Recht om toestemming in te trekken
  Elke betrokkene waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

 • Recht op beperking van de verwerking
  U beschikt over het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten.

Indien u een van bovenstaande rechten wilt inroepen of als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kan u zich tot ons richten door een e-mail te sturen naar info@oasisoutlet.be. Wij doen ons best om alle aanvragen binnen 30 werkdagen te verwerken.
 

6. WIJZIGBAARHEID

Smithers-Oasis heeft het recht om deze privacyverklaring te veranderen indien dat nodig zou zijn. Daarom is het belangrijk om regelmatig deze pagina te bekijken. De privacy policy werd het laatst gewijzigd op 10 juli 2018.